лого Про Фармация ЕООД - София

Информация

София, 1303 бул. Инж. Иван Иванов 70 Б, ет. 3

propharmacia@abv.bg; pro_pharmacia@propharmacia.com

посещения: 5 562

Свали

За Контакти

Търговия Лекaрствени продукти

Описание:

Про Фармация ЕООД - София

Търговия на едро с лекарствени (след получаване на съответната лицензия), медицински консумативи, превързочни материали, хигиенни продукти, детски храни, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството.

Фирма "Про Фармация" ЕООД е основана през 2004 г. с предмет на дейност внос и дистрибуция на лекарства и консумативи за болничния пазар. Екипът на дружеството се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Про Фармация ЕООД притежава сертификат и лиценз за търговия на едро. Фирмата е дистрибутор на медицински продукти, консумативи и хранителни добавки; предлага регистрация и сертифициране на нови лекарствени средства; извършва бизнес анализи, маркетинг, промоции; изгражда фирмени представителни офиси.

Споделете: