лого Медико-диагностична лаборатория Медирс

Информация

София, ж.к. "Стрелбище", ул "Дедеагач", бл. 60 А, вх. B, партер

medirs@mail.bg

посещения: 16 709

Свали

За Контакти

Медицински центрове

Описание:

В лаборатория

Meдирс

 

се извършва системен вътрешен лабораторен контрол на изследваните проби, на апаратурата и диагностикумите. Лабораторията участва  с висока успеваемост във всички цикли на Националната система за външна оценка на качеството, за което притежава съответните сертификати
 
В полза на пациента, най-често търсените изследвания са групирани в диагностични пакети с преференциални цени.
 
Пациентите, изследвани в лаборатория Медирс могат да получат своите резултати, след предварителна уговорка по ел. поща или факс и имат денонощен достъп до резултата по Интернет.
Дейността на лабораторията се извършва на територията на гр. София, но има възможност за обслужване на пациенти от цялата страна, както срещу заплащане, така и с талони за изследвания от Здравната каса

 

Адрес

Дейността на МДЛ "Медирс"  се извършва основно в гр. София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Дедеагач”, бл. 60А, вх. В, партер. 

Другият  адрес в София се намира в  ДКЦ 8, ж.к. „Надежда”, ул. „Христо Силянов” №77 

Лабораторията има приемни кабинети: в гр. Ботевград в сградата на болницата ет.1, кабинет №115;  в гр Лом, сградата на ДКЦ ет. 2; в гр Златица,  ДКЦ ет. 2.

 

 

Мисия

Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество, прецизност и бързина в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия. В лабораторната дейност се внедряват най-съвременни методи и се извършва ежедневен вътрешен контрол, както и периодичен външен контрол на качеството, за което се разполага със сертификати.

Възможности

 

Диагностика на респираторни, полово-предаваеми, гастроинтестинални инфекции, уроинфекции, кожни и др.

Лабораторията предлага висок професионализъм и медицинска етика при извършване на лечебно - диагностичните манипулации и услуги.  Ускорява се  своевременното диагностициране за правилното лечение на заболяването, за постигане на сигурен успех от терапията на всеки пациент.

Споделете: