лого Държавна Психиатрична Болница “Св. Ив. Рилски” гр. Нови Искър

Информация

София град, Нови Искър ул. Христо Ботев № 140

посещения: 7 799

Свали

За Контакти

Медицински центрове

Описание:

Държавна Психиатрична Болница “Св. Ив. Рилски” гр. Нови Искър

Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски е създадена през 1949 г. на територията на Куриловския манастир. Тя е третата по брой легла психиатрична болница в България. Изградена е на павилионен принцип. В нея се лекуват остро и хронично психично болни, изпълняват  се рехабилитационни и социални програми, извършват се експертни задачи.

Болницата е място, даващо помощ на нуждаещите се и необходимата подкрепа на цялото общество в грижите за психично болните. Тя е лечебно заведение за терапия и рехабилитация и в нея се прилагат най-новите постижения на лечебната практика. Тук пациентите получават и подкрепяща среда, което също е от съществено значение за тях.

Основни цели на лечебното заведение са:

  • диагностично-лечебна дейност на психично болни

  • психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни

  • психосоциална профилактична дейност

  • грижи за психично болни

В ДПБ “Св. Иван Рилски” функционират пет отделения - Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - мъже, Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - жени, Отделение обща психиатрия полузатворен тип за възрастни - мъже, Отделение обща психиатрия, полузатворен тип -за възрастни жени и Диагностично-консултативен блок.

Екипът на ДПБ “Св. Иван Рилски” е съставен от висококвалифицирани специалисти – психиатри, психолози, социални работници и медицински сестри с утвърдена практика в областта на психичното здраве.

Професионалистите в ДПБ Нови Искър се ползват с доверие от страна на пациентите и техните близки и притежават значителен опит в тази трудна и деликатна сфера на медицинското обслужване.

В работата се  прилага  индивидуален подход и отчитане на персоналните нужди на пациента и неговата подкрепяща среда. Приоритет на работещите в болницата е да поддържат високо професионално ниво чрез обучение в съвременните методи и подходи при работа в областта на психичното здраве.

В ДПБ “Св. Иван Рилски” функционират пет отделения:

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА ПСИХИАТРИЯ, ЗАТВОРЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ - МЪЖЕ

Началник: д-р Цветан Кацаров
Телефон: 0877 914 001 - мед. сестри; 0879 423 648 - лекарски кабинетОтделението разполага с 30 легла и е специализирано в лечението на пациенти в остра фаза на заболяването. Приемат се пациенти над 18-годишна възраст, които се включват в медикаментозни, социални и психотерапевтични програми с цел максимално бързо овладяване на състоянието и ресоциализиране. Лечението е краткосрочно или средносрочно и протича при режим “Затворeни врати”. На разположение на пациентите са няколко къта за общи дейности, както и просторна столова, телевизор, кафемашина. По направен подбор въз основа на медицински критерии, ежедневно се провеждат занимания на открито.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА ПСИХИАТРИЯ ЗАТВОРЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ - ЖЕНИ

Началник: д-р Юри Пулчев
Телефон: 0877 380 140 - мед.сестри, 0879 425 068 - лекарски кабинетОтделението разполага с 30 легла с цел интензивно лечение на остри и подостри психични разстройства в стадий на криза. Дейността е структурирана при режим “Затворени врати”. Пациентките са на възраст над 18 години и се включват в терапевтични програми с различни акценти - медикаментозно лечение, психотерапия, социална работа. Отделението разполога с добре оборудвана столова, в която на разположение е телевизор, както и пространство за провеждане на занимателна терапия с арттерапевтични елементи /рисуване, колажи, изработка на бижута, картички/, беседи по здравни теми и др. Ежедневно се провеждат групови дейности на открито, като след предварителен медицински подбор пациентките участват в психотерапия, спортни и трудови дейности в парка на болницата.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА ПСИХИАТРИЯ ПОЛУЗАТВОРЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ - МЪЖЕ

Началник: д-р Тина Блажева
Телефон: 0877 440 592, 0877 441 792Отделението разполага с 35 легла, разпределени на павилионен принцип, което на практика дава възможност да функционират  при “Свободен режим” и “Затворен режим” /ако има такава необходимост/.  
Приоритет в дейността е обгрижването на пациенти в хроничен стадий или подостра фаза на психичното заболяване. По време на престоя в отделението, терапията се фокусира предимно върху рехабилитационни и ресоциализиращи елементи от лечението, като за целта пациентите се включват в психологични, социални и психотерапевтични програми. На тяхно разположение е и просторният болничен парк с кътове за отдих и разходки.

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА ПСИХИАТРИЯ ПОЛУЗАТВОРЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ ЖЕНИ

Началник: д-р Самвел Багдасарян
Телефон: 0877 441 995 - мед. сестри; 0879 423 650 - лекарски кабинетОтделението е със специфична насоченост в лечение и обгрижване на пациенти с деменции и психози в старческа възраст - над 65 години. Отделението разполага с 35 легла, като на пациентите се предлага специализирана грижа от обучен за целите медицински персонал, както и квалифицирана социална и психологическа дейност. Целта на лечението в Геронтопсихиатрично отделение е овладяване на остратата симптоматика в хода на развитие на дементния процес или психозата, както и обучението на близките за справяне с обгрижването на болните в домашна среда. Отделението няма характеристиките на социален дом за дългосрочно настаняване и палиативни грижи. На разположение на лекуващите се е защитено вътредворно пространство, където те могат да прекарват спокойни часове на открито сред китна растителност - важен елемент от обгрижването на възрастни пациенти.

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Началник: д-р Ирина Лазарова
Телефон: 0877 917 610 - психолози, 0878 674 971 - Социални работнициДиагностично-консултативният блок на болницата разполага с 30 легла.

 

Споделете: